1. У алфавіті присутні два варіанти букви г. Знак, відповідний російській букві Гг, означає “південноруське хе”. Знак у вигляді літери Ґґ означає “звичайне російське ге” (зустрічається виключно в запозичених словах).
2. Буква Ґ ґ з’явилася тільки в дев’яності роки.
3. На відміну від російської, в українській мові – сім відмінків. Сьомий, кличний, існує також в граматиках латині, грецької та (опціонально) в санскритській граматиці (як опціональний восьмий відмінок).
4. Назви всіх дитинчат тварин в українському відносяться до середнього роду.
5. Слова шукати і бачити походять до тієї ж індоєвропейської основи, що й англійські слова search і watch.
6. При цьому для слова шукати дієслово доконаного виду є супплеттівним: знайти ..
7. Кобзарі визнавали авторство лише Григорія Сковороди і Тараса Шевченка. Решта усні поетичні тексти цитувалися без вказівки авторства.
8. Всього в українському існує три форми майбутнього часу: проста, складова і складна. Майбутній час першої особи однини недосконалого виду в українському має іншу форму без префікса: знатиму, говоритиму, робитиму і т.д.
9. Інфінітив (форми на зразок “робити”, “знати” і так далі) має два види: на -ти і на -ть. Більш поширена є форма на -ти (і вона ж – більш давня порівняно з російською на -ть).

Цікаві факти про українську мову
Цікаві факти про українську мову

10. У парадигмі дієслівного відмінювання виділяється давноминулий час: знав БУВ, говорив БУВ, робив був. Тобто дієслівних часів в українському – не три, як в російській, а чотири.
11. Для ряду слів характерна перегласовка в основі слова (пор. з умляутом / анляутом в германських мовах) при утворенні відмінкових форм слова в одній і тій же основі в залежності від відкритості / закритості слова: Нiч => ночi, вiз => воза, кiнь => коня, стiл => стола, кiт => кота і т.п. (пор. з “швидкими голосними” в російській мові).
12. На відміну від російської мови, в українській, якщо дієслово-зв’язка вживається, то має однакову форму для всіх форм і чисел (в українському це завжди є; в російській у дієслова-зв’язки “є” різняться форми “є” і “суть “).
13. Твердого знака в алфавіті немає. Є тільки м’який.
14. Частина дієслів в українській мові має синтетичні форми, які розрізняються, для наказового способу першої особи множини, що не збігаються з формами майбутнього часу тієї ж особи і числа (наприклад, у дієслова ïсти =  “харчуватися” форми “(по) їмо !” і “ми будемо їсти “різняться).
15. Також, як і твердого знака, в українському алфавіті немає букв ё, ы, э.
16. Починаючи з вісімнадцятого і до дев’ятнадцятого століття в українській мові використовувалося до п’ятдесяти різних систем письма (але не письменностей). Тому за кількістю орфографії (але не письменностей) українська мова перевершує монгольську.
17. Серед інших, в кінці шістнадцятого – початку дев’ятнадцятого століть на Україні використовувалася особлива система письма (“козацький скоропис”, укр.), де начертання деяких букв відрізнялися від прийнятих у російській мові.
18. Порівняльна ступінь прислівників відрізняється від ступеня прикметників (на відміну від російської мови) і має інший, ніж у російська мова, вид.
19. В українській мові не 27, як у російській, а 23 дієслівні приставки. Значення деяких українських приставок об’єднують в собі значення росіян. Якщо брати за критерій існування різних мов відмінності в семантичних полях, то це – достатній доказ того, що українська мова відрізняється від російської.
Цікаві факти про українську мову20. В українській мові менше слів, що походять з старослов’янської мови.
21. Письмова літературна мова як відмінна від російського сформувалась до кінця шістнадцятого століття.
22. На території, пізніше стала територією української держави, не було переслідувань кнігопечатників (на відміну від території Московського царства, звідки був змушений тікати Іван Федоров).
23. На українській, як рідній мові, говорить близько сорока мільйонів чоловік.
24. Нормотворча (регулюючими) організаціями щодо українського є чотири установи: Національна академія наук України, Інститут української мови, Український інформаційний фонд та Інститут мовознавства імені О.О. Потебні.
25. За межами Європи українська мова має напівофіційний статус в США (округ Кук штату Іллінойс).
26. Виділяють північне, південно-західне і південно-східне наріччя української мови, кожне з яких, у свою чергу, ділиться на безліч діалектів, що утворюють соціально-діалектний континуум.
27. Русинська мова деякий час вважалась діалектом української.
28. Союз котрий і його похідні в українському вживається рідше, ніж російське слово который (з тим самим значенням і функціями).
29. Ненаголошені голосні не редукуються (безударне “о” вимовляється чітко, як о).
30. Існує неслогове у (w).
Цікаві факти про українську мову31. Існує чергування приголосних в іменниках (а не тільки в дієсловах, як в російській) в давальному та місцевому відмінках однини: рука – руцi, нога – на нозi, дорога – на дорозi, муха – на муci, язик – на язицi, плуг – у плузi, кожух – кожуci.
32. Іменники, що позначають тварин та інші одухотворені істоти, можуть вживатися у формі, що збігається або з родовим або з називним відмінками: напувати корiв і напувати корови, годувати свиней і годувати свинi, пасти овец і пасти вiвцi, пасти волiв і пасти воли, поïти коней і поïти конi.
33. В даний час існує два різновиди української мови: це східний суржик і західний. В українській мові й донині збереглися назви місяців з давньослов’янського календаря.
34. Украінска мова входить в список найкрасивіших мов світу. Мова є мелодійною, тому її і визнали другою за мелодійність, після італійської. Сама вживана буква в українській мові – буква «п». І саме на цю букву починаються найбільша кількість слів. А на букву «ф» найменша.
35. Сама древня згадка про українську мову була в 858 році. Після видання «Енеїди» Івана Котляревського, українська мова була прирівняна до літературної мови. Івана Котляревського і по праву вважають основоположником нової української мови.
36. В сучасній українській мові, на відміну від російської, збереглися давньослов’янські назви місяців:  сiчень (час вирубки лісу), лютий (люті морози), березень (тут існує кілька тлумачень: починає цвісти береза; брали березовий сік ; палили березу на вугілля), квітень (початок цвітіння берези), травень (зеленіє трава), червень (червоніють вишні), липень (початок цвітіння липи), серпень (від слова «серп» , що вказує на час жнив), вересень (цвітіння вересу), жовтень (жовтіють листя), листопад (опадає листя з дерев), грудень (від слова «груда» – мерзла колія на дорозі).
38. Первий український підручник граматики і словник були опубліковані в двадцятих-сорокових роках 19-го століття.
39. Сучасна українська мова налічує, згідно словником Національної Академії Наук України, близько 256 тисяч слів і включена до списку мов, які успішно розвиваються в даний час.
40.Відповідно “Короткий словник синонімів української мови”, у якому розроблено 4279 синонімічних рядів, найбільшу кількість синонімів має слово “бити” – 45.

Цікаві факти про українську мову
Кладненко Сергій

Кладненко Сергій

Сергій Кладненко, головний редактор сайту. Автор статей на сайті. Журналіст з досвідом роботи в українських і зарубіжних інетрнет-виданнях.

2 коментарі до “Цікаві факти про українську мову

 • Avatar
  23.01.2016 о 19:11
  Постійне посилання

  Не з’вилася, а була відновлена!!!

  2. Буква Ґ ґ з’явилася тільки в дев’яності роки.

 • Avatar
  14.07.2016 о 01:37
  Постійне посилання

  З Вікіпедії: “звук [ґ] залишився у деяких українських словах, а згодом в українську мову почали потрапляти іншомовні слова і виникла потреба відтворювати цей проривний [ґ]. Тому у пам’ятках староукраїнської мови з XIV століття він передавався на письмі буквосполукою «кг» (кгвалт, кгрунт, Кгедимінович, Скиркгайло, розкга, мозкгови). Вживали його і за пізніших часів, хоч дедалі рідше. У XIX столітті на цю давню традицію орієнтувалися лише поодинокі автори — Олексій Павловський у першій граматиці живої української мови (1818), С. Писаржевський (1840), видавці альманаху «Молодик» (1843), «Записок» Південно-західного відділу Російського географічного товариства (1873) та видавець Іван Бецький (1843).

  На думку сучасних дослідників, в українську мову літера ‘ґ’ проникла завдяки численним їдишизмам та германізмам. Зокрема з їдишу запозичені такі слова: ґанок, ґвалт, ґрати, ґешефт та ін. З німецької мови в свою чергу запозичені: ґвинт, ґрунт, дзиґа та ін.”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *